Prata med barn! Från ord till handling.

Illustrativ bild för kommande seminarium

Välkommen till ett seminarium där du som arbetar med barn och unga får kunskap om hur du kan fråga barn och unga om utsatthet med hjälp av Rädda barnens material ”Stopp min kropp” men också om hur barn och unga kan få skydd, stöd och hjälp i Jämtlands län från Barnahus Jämtland.


Tid: 16 september 15–16 el 19-20
Plats: Via länk


Detta är en förhandsinformation för att du i god tid ska kunna boka i din kalender.

Detta seminarium är ett samarbete mellan Barnahus Jämtlands län, Rädda Barnen och Länsstyrelsen Jämtlands län.

Logotyper för Barnahus, Rädda Barnen och Länsstyrelsen.

Aktuellt i Barnahus

Diplom och staty i Svenska publishingpriset

Vi vann GULD för vår hemsida i Svenska Publishingpriset!

Nestorville fick 2020 uppdraget att ta fram en hemsida för Barnahus Jämtlands län med  barn och ungdomar som primär målgrupp. En sida som skulle kännas …

Läs hela artikeln
Lagbok Sveriges rikes lag

Barnfridsbrott – nytt brott från och med 1 juli

Den 1 juli 2021 trädde ett nytt brott kallat barnfridsbrott i kraft. Brottet är placerat i 4 kap. 3 § brottsbalken (BrB). Syftet med den nya lagen är att …

Läs hela artikeln
Barnahus jämtlands hemsida nominerad i Svenska Publishingpriset 2021

Vår hemsida är nominerad i Svenska publishingpriset!

Nestorville fick 2020 uppdraget att ta fram en hemsida för Barnahus Jämtlands län med  barn och ungdomar som primär målgrupp. En sida som skulle kännas …

Läs hela artikeln