Information till dig som i din yrkesroll ska följa med ett barn till Barnahus

Barnahus - vad är det?

Till Barnahus kommer barn och ungdomar som misstänks ha blivit utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp. Det barn som du blivit tillfrågad att följa med ska förhöras av polis. På Barnahus samarbetar polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin (BUM) och barn- och ungdomspsykiatri (BUP).

Varför har just du blivit tillfrågad att följa med?

Utifrån ett barnperspektiv och barnets bästa är det viktigt att barnet kan få vara med en trygg person som de känner till. Det är därför du är tillfrågad att följa med, efter som du känner barnet väl. Ofta är det personal från förskola och skola som följer med. Din roll är att följa med som en trygg person för barnet. Du har inget ansvar för något i den process som sen sker.

Får man hämta ett barn utan att vårdnadshavare vet om det?

För att ett barn ska kunna hämtas till förhör utan vårdnadshavarens vetskap och godkännande måste tingsrätten fatta ett beslut om att en så kallad särskild företrädare ska träda in i vårdnadshavarens ställe för att se till barnets bästa. Om det är en vårdnadshavare som misstänks för att ha utsatt barnet för något brottsligt fattas ett beslut om särskild företrädare. Då kan polisen prata med barnet utan påverkan från vårdnadshavare, och man tar tillvara barnets rätt att få komma till tals (artikel 12 Barnkonventionen). Det är den särskilda företrädarens ansvar att se till att barnet hämtas till förhör. Vanligtvis tar den särskilda företrädaren kontakt med trygghetspersonen innan barnförhöret för att samordna de praktiska detaljerna.

Vad kan du berätta för barnet inför besöket på Barnahus?

Barnet ska få reda på att hen ska åka till något som heter Barnahus och att där får man prata om hur man har det. Det är inte din uppgift att ge mer information än så. Du kommer att få veta när barnet ska få informationen till sig och när barnet ska hämtas.

Vad händer när du och barnet kommer till Barnahus?

På Barnahus kommer ni att tas emot av den polis som kommer att hålla förhör eller någon av samordnarna på Barnahus. Ni kan få vänta en stund och sysselsätta er i väntrummet som är anpassat för barn. Ingen annan utomstående kommer att uppehålla sig i väntrummet. De personer som befinner sig i Barnahus är där för det enskilda barnet. På Barnahus genomförs ett barnförhör åt gången. Vi månar om barnets integritet.

Någon av samordnarna kommer att prata med dig för att se om du har den information du behöver? I väntrummet finns möjlighet till fika. Efter en stund kommer polisen och presenterar sig och berättar om vad som ska hända. Barnet och polisen går sedan till ett rum där förhör ska hållas. Under tiden får du sitta kvar i väntrummet.  

Vad händer sedan?

Efter att barnet blivit förhört ringer polisen till vårdnadshavare och berättar att det träffat och pratat med barnet. Polisen vill förhöra de som är misstänkta, ofta görs det samma dag om det är någon av vårdnadshavarna som är misstänkta. Förhör med vårdnadshavare sker aldrig på Barnahus.

Ibland ska barnet läkarundersökas efter förhöret vilket vanligtvis sker på Barnahus. Vilka som är med vid undersökningen bestäms utifrån vad som är bäst för barnet och situationen.

Oftast kan barnet åka tillbaka till förskolan/skolan efter förhöret. Ibland behöver barnet vara kvar på Barnahus för skyddsbedömning. Det är socialtjänsten som gör den bedömningen. Man kanske vill avvakta vad som kommer fram i förhör med vårdnadshavare. Det kan vara svårt att säga hur lång tid det kommer att ta, men du får löpande information om vad som sker. Barn sover aldrig över på Barnahus. Om det drar ut på tiden ser samordnarna till att ordna fika/mat till dig och barnet.  

Hur går det till när barnet träffar vårdnadshavare efter förhöret?

När barn och vårdnadshavare träffas efter förhöret är socialtjänsten närvarande för att planera vidare tillsammans med föräldrarna och säkerställer att barnet är tryggat. Socialtjänsten bör se till socialsekreterare eller familjebehandlare träffar barnet och familjen samma eftermiddag/kväll för att se att barnet har det bra.

Om du som trygghetsperson får frågor från vårdnadshavare efter barnförhöret?

Uppkommer det frågor från vårdnadshavare efter barnförhöret hänvisar du dem till att själva kontakta polis, åklagare och socialtjänst.

Har du frågor?

Om du undrar över något, hör av dig till oss på Barnahus med dina frågor. Du kan nå Barnahus på 076-119 71 93. Du får då prata med någon av samordnarna. Eller besök vår kontaktsida »

Om Barnahus

Ett Barnahus är en lokal där socialtjänst, polis, åklagare, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatri samarbetar när ett barn misstänks ha blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. Insatser kring barnförhör och inledande stöd till barnet och familjen samordnas.  

Dekorativ illustration föreställande en länk

Länkar

Här har vi samlat alla länkar i som är relevant till information på sidan.

Kontakta den kommun som anmälan gäller.

Ring kommunens kundtjänst och gör en anmälan

• Bergs kommun                    0687 – 161 00

• Bräcke kommun                  0693 -161 00

• Härjedalens kommun         0680 -161 00

• Krokoms kommun              0640 -161 00

• Ragunda kommun              0696 – 68 20 00

• Strömsunds kommun        0670 -163 20

• Åre kommun                        0647- 164 10

• Östersunds kommun         063- 14 30 00

Vid kvällar och helger har kommunerna en social beredskap/social jour som nås via 112. Be att få prata med social beredskap/social jour för den kommun det gäller.

Om du vill komma i kontakt med polisen ringer du 114 14.

Är det akut eller en överhängande fara för ett barn ring polisen på 112.