Läkarundersökning av barnet

En av sjukvårdens uppgifter inom Barnahus är att undersöka barn på begäran från polis, åklagare eller domstol. De undersökningar som görs är för att dokumentera eventuella kroppsliga skador i att utreda om barn blivit utsatt för brott. På Barnahus kommer behovet av medicinsk kompetens att bedömas av ansvariga, såsom åklagare och vårdpersonal inom Region Jämtland Härjedalen.

Barnläkaren är specialist på att göra medicinska bedömningar av barn. Vid läkarundersökningar tar barnläkaren reda på barnets hälso- och sjukvårdshistoria. Rättsläkaren har huvudansvar för att skriva rättsintyg utifrån den mediciniska undersökningen av barnet. Rättsläkaren bedömer skadans uppkomst, ålder och läkningsprocess. Ofta deltar även en barnsjuksköterska vars uppgift är att ge stöd till undersökningen utifrån barnets utvecklingsnivå. Samarbetet mellan dessa olika kategorier är viktig för att kunna upptäcka, utreda och lagföra brott, men också för att utesluta att brott har skett. Eventuella skador dokumenteras i både text och bild.

Det är barnet, vårdnadshavare eller särskild företrädare (om vårdnadshavare ej finns med på Barnahus) som ska ge sitt tillstånd till medicinsk undersökning. Inga barn undersöks med tvång.
Undersökningen avslutas alltid med att berätta för barnet om man hittat några skador och i så fall hur dessa kommer att läkas. Barnet behöver också höra om det är friskt och ser normalt ut.