Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen GDPR

Personuppgiftsansvarig

Barnahus Jämtlands län hanterar en mängd e-postmeddelanden. När du skickar eller tar emot e-post från Barnahus Jämtlands län kan det innebära att personuppgifter kommer att behandlas av Barnahus Jämtlands län. Behandlingen sker till exempel för att kunna svara på frågor, kommunicera med berörda i samband med hantering av ärenden eller för att kontakta intressenter. Samverkande myndigheter är gemensamt ansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med sådan kommunikation. Behandling av personuppgifter i e-post lyder under samma dataskyddslagstiftning som övrig behandling av personuppgifter.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, dataportabilitet eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@barnahusjamtlandslan.se. Om du har invändningar kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på respektive myndighets webbsida om personuppgiftsbehandling.

Samverkande myndigheter som ingår i Barnahus Jämtlands län är Polismyndigheten, Region Nord, Polisområde Jämtland, Region Jämtland Härjedalen, Åklagarmyndigheten, Åklagarkammaren i Östersund, Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun, Östersunds kommun. Du kan läsa mer om varje myndighet och vad som ingår i deras ansvar på respektive myndighets hemsida.

Samverkande parter i Barnahus Jämtlands län behöver spara och behandla personuppgifter om dig. De uppgifter vi behöver spara och behandla är namn, personnummer, e-post och telefonnummer. Syftet med behandlingen är att, i enlighet med Barnahus Jämtlands läns verksamhetssyfte, erbjuda barn som misstänks vara utsatta för vålds- eller sexualbrott ett omhändertagande som är anpassat efter barnets behov i samband med brottsutredningen och andra åtgärder kopplade socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatri, Barn- och ungdomsmedicin och Kvinnokliniken.

 Varje myndighet inom Barnahus Jämtlands län är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som behöver behandlas inom den egna verksamheten. Respektive myndighet följer de lagar som gäller kring integritet vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med gällande lagstiftning.

Dina personuppgifter kan komma att delas med en tredje part, förutsatt att det finns sådan skyldighet enligt lag. Uppgifterna kommer inte att överföras till land utanför EU.

Om personuppgiftsbehandling hos respektive myndighet

Åklagarmyndigheten »

Polisen »

Region Jämtland Härjedalen »

Bergs kommun »

Bräcke kommun »

Härjedalens kommun »

Krokoms kommun »

Ragunda kommun »

Strömsunds kommun »

Åre kommun »

Östersunds kommun »

 

ANVÄNDNING AV COOKIES

barnahusjamtlandslan.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av vår webbplats. De flesta webbplatser använder cookies för att förbättra användbarheten och cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

 

VAD ÄR EN COOKIE?

En cookie är en liten textfil som lagras på den dator eller annan enhet du använder för att nå Internet. Vi lagrar ingen personlig information såsom tex namn eller e-postadress i cookies utan endast information som möjliggör att vår webbplats ska fungera på bästa sätt.

DET FINNS TVÅ TYPER AV COOKIES

Sessioncookies lagras temporärt i din dators minne och försvinner när du stänger ner din webbläsare. Vi använder oss av den här typen av cookies för att bland annat underlätta navigeringen på vår hemsida. Vissa av dessa cookies är väsentliga för att alla funktionerna på hemsidan ska fungera. Det innebär att om du blockerar användningen av cookies helt, så kommer du inte att kunna använda alla funktioner på hemsidan.
Permanenta cookies sparas på din dator, surfplatta eller mobiltelefon och finns kvar mellan dina besök. Denna typ av cookies används i syfte att förbättra upplevelsen för dig som besökare, till exempel för att minska laddningstiden.
Vi använder även informationen från permanenta cookies till att se statistik över hur besökare använder sidan i syfte att förbättra användarupplevelsen baserat på vad våra besökare letar efter.

 

FÖRSTAPARTS- OCH TREDJEPARTS-COOKIES

Man skiljer på förstaparts-cookies och tredjeparts-cookies. En förstaparts-cookie sätts av barnahusjamtlandslan.se medan en tredjeparts-cookie sätts av en annan webbplats.

 

PÅ BARNAHUS JÄMTLANDS LÄN ANVÄNDER VI OSS AV FÖLJANDE TREDJEPARTS-COOKIES

YOUTUBE. För att kunna visa videos från Youtube

GOOGLE. Vi använder oss av Google Translate för att göra sidan tillgänglig på flera språk samt Google Maps för att våra besökare ska kunna hitta till oss. För både YouTube och Google gäller Google:s cookiepolicy »

TALANDE WEBB. Vår sida använder sig av funktionen Talande Webb som gör att du kan få allt innehåll uppläst. Cookien gör så att webbläsaren kommer ihåg att visa panelen på webbplatsens olika sidor.b