Dekorativ illustration av pojke som håller i gosedjur på vintern

Vad händer när ett barn kommer till Barnahus?

  1. När en anmälan, som rör misstanke om brott mot barn, inkommer till polis eller socialtjänst kallas samtliga inblandade aktörer till ett planeringsmöte, ett så kallat samråd. Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger en samlad kunskap och kompetens
  2. Barnet/den unge kommer till en barnanpassad och trygg miljö. När barnet förhörs av barnutredare från polisen kan aktuella professioner följa förhöret på en TV-skärm och ställa frågor via polisen. Förhör med barn under 15 år spelas in på video för att eventuellt användas i en rättegång. Metoden minskar antalet tillfällen barnet behöver ge sin berättelse
  3. Medicinsk undersökning genomförs på Barnahus av barnläkare, sköterska, gynekolog och rättsläkare beroende på vad som är aktuellt i det enskilda fallet
  4. Socialtjänsten bedömer om direkta insatser krävs för att skydda barnet
  5. Många familjer kan befinna sig i kris och behöva hjälp med att sortera tankarna och få känslomässigt stöd. Samordnare finns på plats för att ge information och akut hjälp i krisen. Hänvisning till vidare behandling sker vid behov
Dekorativ illustration av flicka bakifrån som håller upp blomma

Har ditt barn varit på Barnahus?

Om man som förälder är misstänkt vet man inte i förväg om att ens barn ska till Barnahus. Detta beror på att man inom rättsväsendet vill att barnet skall förbli så opåverkat som möjligt tills dess att det blivit förhört. Strax efter förhöret informeras förälder om att barnet varit på Barnahus. Det kan väcka starka känslor att man fråntagits föräldraansvaret under en kortare tid och att någon har bestämt saker om barnet man inte kunnat ha inflytande över.

Har ditt barn varit på Barnahus?

  • På Barnahus följer vi samma rutiner där det finns misstanke om brott, oavsett vad det gäller
  • Ditt barn har haft med sig en trygg person från sin närmiljö, som till exempel en lärare
  • Ditt barn har varit väl omhändertaget i en barnvänlig miljö av personal med barnkompetens
  • Ditt barn har haft en särskild företrädare – ett juridiskt ombud vars uppgift är att se till att ditt barn behandlas väl under hela processen och att alla beslut som fattas är för ditt barns bästa
  • Du har alltid möjlighet att kontakta Barnahus om du har några frågor om ditt barns besök

Ska ditt barn komma till Barnahus?

Om du fått reda på att ditt barn ska komma till Barnahus så kommer du som förälder att följa med ditt barn. Ni tas emot och får sitta ned i väntrummet en stund. Under tiden för förhöret får du som förälder sitta i väntrummet. Om du undrar över något får du gärna höra av dig till oss på Barnahus innan ert besök.

Dekorativ illustration föreställande en länk

Länkar

Här har vi samlat länkar som är relevant med informationen på denna sida.

Kontaktuppgifter kommunerna

Kontakta den kommun som anmälan gäller.

Ring kommunens kundtjänst och gör en anmälan

Bergs kommun              0687-161 00

Bräcke kommun            0693-161 00

Härjedalens kommun   0680-161 00

Krokoms kommun        0640-161 00

Ragunda kommun        0696-68 20 00

Strömsunds kommun  0670-163 20

Åre kommun                  0647-164 10

Östersunds kommun   063-14 30 00

Vid kvällar och helger har kommunerna en social beredskap/social jour som nås via 112. Be att få prata med social beredskap/social jour för den kommun det gäller.

Om du vill komma i kontakt med polisen ringer du 114 14.

Är det akut eller en överhängande fara för ett barn ring polisen på 112.