Är du orolig för ett barn?

Om du misstänker att ett barn misshandlas eller på annat sätt far illa ska du anmäla det till socialtjänsten. Socialtjänsten agerar vidare utifrån anmälan. De kan till exempel göra en polisanmälan och se till att ärendet går vidare till Barnahus. Ring gärna och konsultera socialtjänsten om du är osäker på om du bör göra en anmälan. Det kan du göra utan att nämna några namn.

Du som arbetar professionellt med barn har en personlig skyldighet att alltid anmäla dina misstankar.

Dekorativ illustration av frågetecken

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat de allra vanligaste frågorna vi får av de som är oroliga för ett barn och svar på dessa. Hittar du inte svaren du söker är du varmt välkommen att kontakta Barnahus.

Kontakta den kommun som anmälan gäller.

Ring kommunens kundtjänst och gör en anmälan

• Bergs kommun                0687-161 00

• Bräcke kommun              0693-161 00

• Härjedalens kommun     0680-161 00

• Krokoms kommun          0640-161 00

• Ragunda kommun          0696-68 20 00

• Strömsunds kommun    0670-163 20

• Åre kommun                    0647-164 10

• Östersunds kommun     063-14 30 00

Vid kvällar och helger har kommunerna en social beredskap/social jour som nås via 112. Be att få prata med social beredskap/social jour för den kommun det gäller.

Om du vill komma i kontakt med polisen ringer du 114 14.

Är det akut eller en överhängande fara för ett barn ring polisen på 112.  

Socialtjänsten gör en bedömning av den oro som finns i anmälan. Socialtjänsten har som uppgift att sätta barnets bästa i främsta rummet. I vissa fall blir barnets behov av skydd så stort att man måste agera snabbt och kraftfullt för att hindra risken för att barnet fortsätter fara illa. Men i de flesta fall handlar socialtjänstens insatser om behandlings- eller omsorgsstöd till familjer.  

Om socialtjänsten får kännedom om att ett barn kan ha utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående ska en utredning inledas.

Socialtjänsten utreder om barn och föräldrar behöver hjälp. Det betyder att de pratar med barn, föräldrar och andra viktiga personer runt barnet som kan berätta hur barnet har det, till exempel; hemma, i skolan, förskolan och på fritiden.

Du som arbetar professionellt med barn har en personlig skyldighet att alltid anmäla dina misstankar och din oro till socialtjänsten och kan inte vara anonym. Anmälan från dig bör vara skriftlig.

Du som privatperson bör anmäla din oro för ett barn till socialtjänsten men du har ingen skyldighet att berätta vem du är och kan vara anonym.

En polisanmälan görs av socialtjänsten om det framkommer misstankar om att ett barn kan ha utsatts för misshandel, sexuella övergrepp eller annan försummelse.

Socialtjänstens uppgift är att erbjuda barn och föräldrar stöd. I Jämtlands län finns bra pedagogiska föräldraprogram och behandlingsprogram där föräldrar kan få bättre verktyg att hantera ilska och frustration i förhållande till sina barn. I första hand ska barn bo med sina föräldrar men när det inte går behöver barnet bo någon annanstans. Då hjälper socialtjänsten till att hitta ett annat hem där barnet kan bo för att få det som barnet behöver.

Dekorativ illustration föreställande en länk

Länkar

Här är några länkar till dig som till exempel vill veta mer om hur man kan prata om våld, övergrepp och försummelse mot barn och unga. Här hittar du också information om barns och ungas rättigheter och vart man kan vända sig för att få hjälp.

Här är några länkar till dig som vill veta mer hur olika organisationer och myndigheter arbetar med barn som brottsoffer och den rättsliga processen. Här finns också bra länkar med material, forskning och mycket annat som är på gång för att stärka barns rättigheter.