Meny

Målgruppen för Barnahus Jämtlands län

  • Barn 0-18 år som misstänks ha utsatts för våldsbrott i nära relation eller vardagspåverkande relation
  • Barn 0-18 år som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp i nära relation eller vardagspåverkande relation
  • Barn 0-18 år som misstänks ha utsatts för synnerligen grova våldsbrott oavsett relation till gärningsman
  • Barn 0-18 år som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp oavsett relation till gärningsman
  • Barn som agerar ut sexuellt, utsätter andra barn för sexuella handlingar
  • Barn 0-18 år som utsätts för hedersrelaterat hot, våld och/eller sexuella övergrepp
  • Barn 0-18 år som bevittnat våld