Målgruppen för Barnahus Jämtlands län

  • Misshandel och andra våldsbrott enligt 3 kap. Brottsbalken (brott mot liv och hälsa).
  • Olaga frihetsberövande, grov fridskränkning, människohandel, olaga tvång, olaga hot, ofredanden, barnfridsbrott, hedersförtryck och andra brott enligt 4 kap. Brottsbalken (brott mot frihet och frid).
  • Våldtäkt, sexuella övergrepp, sexuella tvång, köp av sexuell handling och övriga brott enligt 6 kap. Brottsbalken (sexualbrott).
  • Kvinnlig könsstympning enligt lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.
  • I särskilda fall kan barn under 15 år som är misstänkta för att utsätta andra av mer allvarlig brottslighet höras på Barnahus, d.v.s. barn i utredningar enligt 31§ (Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LuL).