Nationella riktlinjer för Barnahus i Sverige

2009 presenterade Rikspolisstyrelsen, i samarbete med åklagarmyndigheten, rättsmedicinalverket och socialstyrelsen, riktlinjer för Barnahusverksamhet i en delredovisning av ett regeringsuppdrag.

Förslaget innehåller kriterier på en Bör-nivå för samverkansgrupper liknande Barnahus och en Ska-nivå för verksamheter som benämner sig Barnahus. I dagsläget finns inget gemensamt styrorgan eller myndighet som ansvarar för Barnahus-verksamheterna och kriterierna skall betraktas som rekommendationer.

Dekorativ illustration föreställande en länk

Länkar

Här har vi samlat alla länkar i som är relevant till information på sidan.