Länsrutiner

I Jämtlands län har inte några länsrutiner tagits fram i ärenden där barn misstänkts varit utsatta för våld- och sexualbrott.

På Länsstyrelsen i Östergötland har man tagit fram rutiner och riktlinjer. Dessa har varit vägledande för flera regioner i Sverige i samband med uppstart av Barnahusverksamheter.

Bedömning av insatser och behandling

Vid samråd på Barnahus där socialtjänst och BUP deltar görs bedömning av varje barns behov av akuta eller planerade insatser och behandlingar. Insatser och behandling kan rikta sig både till barn och föräldrar.

Dekorativ illustration föreställande en länk

Länkar

Här har vi samlat alla länkar i som är relevant till information på sidan.