Meny

Äntligen ett Barnahus i Jämtlands län!

Barn som målar i väntrum

I Sverige finns över trettio Barnahus med samma syfte att hjälpa och stötta barn som varit utsatta för brott. Att få berätta vad man varit med om är en början till att kunna få hjälp och stöd.

På Barnahus i Jämtlands län har samverkande parter tillsammans bestämt att de ska göra det bättre för barn som utsätts för brott.

Med brott menas till exempel barnmisshandel, sexuella övergrepp eller försummelse.

Barnmisshandel är när en förälder eller vuxen slår eller på annat sätt gör ett barn illa. Våld kan se ut på många sätt, det är till exempel inte tillåtet att slå med öppen hand eller knuten hand, nypas, dra i håret, knuffas, eller ta så hårt att det gör väldigt ont. Man får inte heller tvinga ett barn att göra saker som kan vara farligt för barnet. I Sverige har vi en lag som säger att föräldrar och andra vuxna aldrig får slå ett barn.

Barnmisshandel kan också vara att en vuxen säger elaka saker eller inte tar hand om dig på ett bra sätt.

Kort film, från Allmänna Barnhuset, om våld mot barn och ungdomar: Våld mot barn i uppfostringssyfte

Sexuella övergrepp är olika sexuella handlingar som sker mot någons vilja. Barn som är under 15 år får inte utsättas för sexuella handlingar över huvud taget. Det gäller även om barnet skulle säga att det vill eller på annat sätt visa att det är med på vad som händer. Den som utsätter barnet kan vara någon barnet känner, som till exempel en familjemedlem, en släkting, en främling eller ett annat barn/ungdom. Det är aldrig okej även om den som utsätter barnet till exempel försöker göra det till en lek. Det är alltid den vuxnes ansvar när någonting sker som handlar om sexuella övergrepp mot barn.

Försummelse är en form av våld som till exempel:

  • Bristande omhändertagande och/eller dålig kvalitet på omhändertagandet.
  • Bristande tillsyn. Att ingen bryr sig om att skydda barnet.  
  • Näringsbrist och dålig tillgång på mat.
  • Hög skolfrånvaro, ingen hjälp med läxor eller uppmuntran att lära sig nya saker. 
  • När ett barn behöver men inte får medicinsk hjälp och vård.

Här en ny forskningsrapport från Barnafrid. Om du vill veta mer gå in på sidan https://liu.se/forskning/barnafrid/forsummelse-en-form-av-vald-mot-barn

Vill man veta mer om vad som händer på ett Barnahus, finns bra information på den här sidan https://www.jagvillveta.se/14-17-ar/stod-och-hjalp/barnahus. För den som vill veta mer om utsatta barns situation finns bra material som böcker och rapporter, forskning och utbildning på http://www.allmannabarnhuset.se/produkter/bocker-rapporter/

Välkommen till Barnahus i Jämtlands län!

Aktuellt i Barnahus

Illustrativ bild för kommande seminarium

Prata med barn! Från ord till handling.

Välkommen till ett seminarium där du som arbetar med barn och unga får kunskap om hur du kan fråga barn och unga om utsatthet med …

Läs hela artikeln
Drottning Silvia

Drottning Silvia invigde Barnahus Jämtland!

Idag invigde Drottning Silvia Barnahus Jämtland – och vi kunde inte vara gladare! Självklart tråkigt att Drottningen inte kunde besöka oss personligen, men nedan kan …

Läs hela artikeln
Barn som målar i väntrum

Äntligen ett Barnahus i Jämtlands län!

I Sverige finns över trettio Barnahus med samma syfte att hjälpa och stötta barn som varit utsatta för brott. Att få berätta vad man varit …

Läs hela artikeln