Inför Samråd. Bra att veta för professionella

 • Vilken typ av samråd som efterfrågas
 • Typ av brott som samrådet avser
 • Plats/ort för brottet
 • Tidpunkt för misstänkt brott
 • Eventuellt barnets namn och personnummer beroende på typ av samråd
 • Vilken relation den misstänkte har till barnet
 • Hur uppgifterna om misstänkt brott mot barnet har framkommit
 • Om polisanmälan kommer att göras

Uppgifter som socialtjänsten bör ta med till samråd

 • Polisanmälan
 • Vårdnadshavare
 • Barnets boende (Växelvist – i så fall, hur?)
 • Om barnet har regelbundet umgänge med annan än boendeföräldern och i så fall hur och med vem
 • Syskon
 • Misstänkt förövare
 • När har uppgifterna om misstänkt brott framkommit
 • Tid och rum för misstänkt brott
 • Eventuella vittnen
 • Har barnet uppvisat skador samt i så fall vilka och för vem
 • Var vistas barnet normalt under dagtid
 • Tidigare kännedom inom socialtjänsten
 • Om man varit i kontakt med barnet eller den misstänkte angående misstankarna eller i andra frågor
 • Har barnet eller annan förhörsperson särskilda behov, till exempel funktionsnedsättning, ADHD, extrem blyghet, språksvårigheter
 • Behövs tolk

Uppgifter som Barnkliniken och Barn- och ungdomspsykiatrin bör ta med till samråd

Uppgifter som kan vara av vikt till samrådet, till exempel:

 • Tidigare kännedom
 • Aktuellt hälsotillstånd
 • Eventuell pågående vård
 • Barnahus meddelar personnummer i de samråd där det efterfrågas
 • Denna information kan medtagas till samrådet utifrån socialtjänstens rätt att begära upplysningar när en utredning enligt socialtjänstlagen 11 kap 1§ pågår.