Välkommen till Barnahus Jämtlands län!

Att barn bevittnar eller själva utsätts för våld eller sexuella övergrepp är ett brott. Vi på Barnahus erbjuder barn och unga en trygg miljö dit de kan komma för att berätta vad det varit med om.

Våra lokaler är anpassade för att barn och unga inte ska behöva slussas runt mellan olika myndigheter. Det betyder att de som behöver lyssna på barns och ungas berättelser får komma till oss. Det är åklagare, polis, socialsekreterare, läkare och BUP.

På Barnahus arbetar vi tillsammans för att våld och övergrepp ska upphöra mot barn och unga.

Barn och unga behöver få veta att de har rättigheter och att ingen får göra dem illa.

Barn och unga behöver få veta vilket stöd och vilken hjälp det finns att få.

Dekorativ bild barn med hund
Väntrum med barn och vuxna i oskärpa

Samverkan

Barnahus är en samverkan mellan Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Region Jämtland Härjedalen och alla åtta kommuner i länet Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund.  

När en anmälan om våld eller sexuella övergrepp kommer till socialtjänst eller polis kontaktar samordnare på Barnahus socialtjänst, polis, åklagare, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatrin till ett samrådsmöte, för planering i varje enskilt ärende.

Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger samlad kunskap och kompetens.

Verksamhet

Våra lokaler finns i centrala Östersund och är anpassade för ändamålet, utifrån ett barnperspektiv. Här finns bland annat videoförhörsrum, medicinskt undersökningsrum, och samtalsrum.

Vi arbetar med samverkan mellan myndigheter, metod och kompetensutveckling. De barn och familjer som kommer till Barnahus ska erbjudas stöd och behandling utifrån behov. Bedömningen av vilken hjälp man kan få sker tillsammans med socialtjänst och Barn- och ungdomspsykiatrin.

Samordnare

Vi som arbetar på Barnahus är två samordnare, varav en är socionom och en är polisanställd. Vi har ett nära samarbete med övriga berörda instanser som är aktiva i sociala, rättsliga och barnmedicinska utredningar; Åklagarmyndigheten, polismyndigheten, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomsmedicin, rättsmedicinalverket samt kvinnokliniken.

Nyheter

Diplom och staty i Svenska publishingpriset

Vi vann GULD för vår hemsida i Svenska Publishingpriset!

Nestorville fick 2020 uppdraget att ta fram en hemsida för Barnahus Jämtlands län med  barn och ungdomar som primär målgrupp. En sida som skulle kännas …

Läs hela artikeln
Lagbok Sveriges rikes lag

Barnfridsbrott – nytt brott från och med 1 juli

Den 1 juli 2021 trädde ett nytt brott kallat barnfridsbrott i kraft. Brottet är placerat i 4 kap. 3 § brottsbalken (BrB). Syftet med den nya lagen är att …

Läs hela artikeln
Barnahus jämtlands hemsida nominerad i Svenska Publishingpriset 2021

Vår hemsida är nominerad i Svenska publishingpriset!

Nestorville fick 2020 uppdraget att ta fram en hemsida för Barnahus Jämtlands län med  barn och ungdomar som primär målgrupp. En sida som skulle kännas …

Läs hela artikeln

Barn berättar