Meny

Välkommen till Barnahus Jämtlands län!

Här vill vi att barn som misstänks vara utsatta för våld och sexuella övergrepp ska känna sig trygga att berätta vad de varit med om.

Våra lokaler är anpassade för att barn inte ska behöva slussas runt mellan olika myndigheter. Det betyder att de som behöver lyssna på barns berättelser får komma till oss. Det är åklagare, polis, socialsekreterare, läkare och BUP. Tillsammans försöker vi hjälpa varje barn som kommer till oss.

Dekorativ bild barn med hund
Väntrum med barn och vuxna i oskärpa

Samverkan

Barnahus är en samverkan mellan Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Region Jämtland Härjedalen och alla åtta kommuner i länet Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund.  

När en anmälan om våld eller sexuella övergrepp kommer till socialtjänst eller polis kontaktar samordnare på Barnahus socialtjänst, polis, åklagare, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatrin till ett samrådsmöte, för planering i varje enskilt ärende.

Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger samlad kunskap och kompetens.

Verksamhet

Våra lokaler finns i centrala Östersund och är anpassade för ändamålet, utifrån ett barnperspektiv. Här finns bland annat videoförhörsrum, medicinskt undersökningsrum, och samtalsrum.

Vi arbetar med samverkan mellan myndigheter, metod och kompetensutveckling. De barn och familjer som kommer till Barnahus ska erbjudas stöd och behandling utifrån behov. Bedömningen av vilken hjälp man kan få sker tillsammans med socialtjänst och Barn- och ungdomspsykiatrin.

Dekorativ illustration av två kaniner

Samordnare

Vi som arbetar på Barnahus är två samordnare, varav en är socionom och en är polisanställd. Vi har ett nära samarbete med övriga berörda instanser som är aktiva i sociala, rättsliga och barnmedicinska utredningar; Åklagarmyndigheten, polismyndigheten, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomsmedicin, rättsmedicinalverket samt kvinnokliniken.

Nyheter

Illustrativ bild för kommande seminarium

Prata med barn! Från ord till handling.

Välkommen till ett seminarium där du som arbetar med barn och unga får kunskap om hur du kan fråga barn och unga om utsatthet med …

Läs hela artikeln
Drottning Silvia

Drottning Silvia invigde Barnahus Jämtland!

Idag invigde Drottning Silvia Barnahus Jämtland – och vi kunde inte vara gladare! Självklart tråkigt att Drottningen inte kunde besöka oss personligen, men nedan kan …

Läs hela artikeln
Barn som målar i väntrum

Äntligen ett Barnahus i Jämtlands län!

I Sverige finns över trettio Barnahus med samma syfte att hjälpa och stötta barn som varit utsatta för brott. Att få berätta vad man varit …

Läs hela artikeln

Barn berättar