Meny

Hemsidan – Barnahus Jämtlands län

Barnahus jämtlands läns nya hemsida

Du som redan hittat hit till vår fina hemsida är varmt välkommen. Hemsidan är tänkt att fungera som information till barn och vuxna som vill veta mer om barn i rättsprocessen och hur det går till när ett barn kommer till Barnahus.

Barnahus Jämtlands län har en viktig uppgift att också medverka till metod och kompetensutveckling till bland annat alla länets kommuner. Det är viktigt att alla myndigheter som ingår i samarbetet med Barnhus ges möjlighet till kompetensutveckling för att på bästa sätt kunna stötta och hjälpa barn, unga och deras familjer.

Två modeller som fler Barnhus i Sverige börjat använda och utveckla är modellerna “Efter Barnförhöret” och “Det Fjärde rummet”. Här nedan kan du titta närmare på modellerna och söka mer information om du vill veta mer. 

Efter Barnförhöret – en modell med syfte att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel. Modellen riktar sig till socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatri och är författad av Hans Elfström, Åsa Landberg och Gerd Olofsson.

http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/efter-barnforhoret/ skriver man att:

“Arbetsmodellen med hembesök efter barnförhör har ett tydligt rättighetsperspektiv. Samhället har ett ansvar att skydda barn från all form av fysiskt och psykiskt våld enligt Barnkonventionen. Alla barn, inklusive de barn som är brottsoffer, har rätt att bli bemötta utifrån barnets bästa och de har rätt att komma till tals och att få information. Genom att arbeta med modellen uppnås flera mål och rättigheter enligt Barnkonventionen:

  • barn får information om rätten att skyddas mot våld.
  • föräldrar får information om hur negativt våld mot barn är och om alternativa uppfostringsmetoder.
  • föräldrar och barn får information om möjligheten till stöd och behandling och kan vid behov slussas vidare till lämpliga stöd- eller behandlingsinsatser.
  • barn får komma till tals. De får utrymme att beskriva sin upplevelse av situationen, ställa frågor och säga sin mening.
  • de barn och som har behov av mer stöd eller behandling uppmärksammas och kan slussas vidare direkt.

Med boken hoppas vi att inspirera kommuner till att förbättra omhändertagandet av och informationen till de barn som utreds på grund av misstankar om att de har varit utsatta för barnmisshandel.”

Det fjärde rummet – en modell för stöd och behandling för barn som utsatts för våld och övergrepp. I modellen har Barnahusverksamheten en central roll att utveckla och skapa en gemensam kunskapsbank och att se vilka behov av insatser som behöver utvecklas och samordnas. I Jämtlands län är intentionen att utveckla modellen utifrån de förutsättningar som finns här, tillsammans med berörda samverkansparter som är en del av vårt Barnahus. 

Vill du veta mer om Det fjärde rummet, gå in på Allmänna Barnahuset: http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/det-fjarde-rummet/

Hur påverkas barn som utsätts för våld och försummelse och vilka tecken man kan se hos dessa barn, ta del av filmen från polisen.

Här är två filmer från Stiftelsen Allmänna Barnahuset som beskriver vad barnmisshandel, sexuella övergrepp och försummelse är och hur det finns olika sätt att hitta hjälp.

På Barnahus jobbar vi självklart utifrån ett barnperspektiv och med att hjälpa till att sprida kunskap om Barnkonventionen. Här en film från Barnombudsmannen som beskriver Barnkonventionen för barn på ett enkelt sätt.

Barnahus nya hemsida är producerad av Nestorville.

Aktuellt i Barnahus

Lagbok Sveriges rikes lag

Barnfridsbrott – nytt brott från och med 1 juli

Den 1 juli 2021 trädde ett nytt brott kallat barnfridsbrott i kraft. Brottet är placerat i 4 kap. 3 § brottsbalken (BrB). Syftet med den nya lagen är att …

Läs hela artikeln
Barnahus jämtlands hemsida nominerad i Svenska Publishingpriset 2021

Vår hemsida är nominerad i Svenska publishingpriset!

Nestorville fick 2020 uppdraget att ta fram en hemsida för Barnahus Jämtlands län med  barn och ungdomar som primär målgrupp. En sida som skulle kännas …

Läs hela artikeln
Drottning Silvia

Drottning Silvia invigde Barnahus Jämtland!

Idag invigde Drottning Silvia Barnahus Jämtland – och vi kunde inte vara gladare! Självklart tråkigt att Drottningen inte kunde besöka oss personligen, men nedan kan …

Läs hela artikeln