Meny

Barnkonventionen ny lag från 1 januari 2020

Soffa med kuddar och gosedjur i väntrum i Barnahus lokaler

Att Barnkonventionen blivit svensk lag betyder att varje barn är rättighetsbärare. Det stärker barns rättigheter och ställning i samhället. Alla som jobbar med att hjälpa barn i utsatta situationer får genom Barnkonventionen ett skarpare juridiskt verktyg.

Nästan alla länder i världen har skrivit på Barnkonventionen. Ländernas regeringar har lovat att följa reglerna. Flera länder har gjort Barnkonventionen till lag.

Barnkonventionen visar att barn inte är föräldrars eller vårdnadshavares ägodelar utan individer med egna rättigheter.

Barnkonventionen visar att barn ska ses som kompetenta och handlingskraftiga individer, att de är självklara medborgare i samhället. Samtidigt är barn i behov av stöd och skydd.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar.

Artiklarna 2, 3, 6 och 12 är särskilt viktiga och kallas för grundläggande principer.  Dessa ska alltid vägas in i beslut som påverkar barn.

 • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde.  Det gäller alla barn. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga bli sämre behandlade än andra.

 • Artikel 3: Barns bästa ska alltid komma i första hand. De som bestämmer, politiker, myndigheter och domstolar ska alltid tänka på vad som är bäst för barn när de bestämmer sådant som påverkar barn. De som bestämmer ska alltid beakta vad som bedöms vara barnets bästa. Det betyder att det ibland finns saker som är viktigare än barnets bästa. Men politikerna måste alltid kunna visa att de också har tänkt på barnen.

 • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling. Rätt till liv betyder att länderna ska se till att barn inte blir dödade. Det kan vara både att barn inte blir dödade i krig och att barn får vård och mediciner när de är sjuka så att de inte dör av sjukdomar. Rätt till utveckling betyder att länderna ska göra vad de kan för att ge barn en bra barndom. Barn behöver många saker för att utvecklas bra. Det kan vara trygghet, kärlek, mat, sjukvård, ett hem, möjlighet att leka och att gå i skolan.

 • Artikel 12:  Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och bli respekterad. Det handlar om att barnet har rätt att säga hur det vill ha det. Vuxna ska lyssna på barn. Myndigheter och domstolar ska fråga barnet vad det tycker och lyssna på barnet när de bestämmer saker som gäller barnet. Det kan vara om barnets föräldrar ska skiljas och de inte är överens om var barnet ska bo. Då ska domstolen fråga både föräldrarna och barnet hur de vill ha det. Det kan också vara att lärarna i skolan frågar barnen vad de tycker innan de bestämmer saker. Politiker i en kommun ska fråga barn vad de tycker innan de bestämmer om sånt som rör barn.

Vi på Barnahus Jämtlands län arbetar utifrån Barnkonventionen och med att sprida kunskap om Barns rättigheter.

Följande artiklar i Barnkonventionen är särskilt viktiga för arbetet i vårt Barnahus:

 • Artikel 1: Ett barn – det är varje människa under 18 år.

 • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Att reglerna gäller för alla barn. Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga bli sämre behandlade

 • Artikel 3: Barns bästa ska alltid komma i första hand. Politiker, myndigheter och domstolar ska alltid tänka på vad som är bäst för barn när de bestämmer sådant som gäller barn. I artikeln står det att de som bestämmer i första hand ska beakta vad som bedöms vara barnets bästa. Det betyder att det ibland finns saker som är viktigare än barnets bästa. Men politikerna måste alltid kunna visa att de också har tänkt på barnen.

 • Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och bli respekterad. Det handlar om att barnet har rätt att säga hur det vill ha det. Vuxna ska lyssna på barn. Myndigheter och domstolar ska fråga barnet vad det tycker och lyssna på barnet när de bestämmer saker som gäller barnet. Det kan vara om barnets föräldrar ska skiljas och de inte är överens om var barnet ska bo. Då ska domstolen fråga både föräldrarna och barnet hur de vill ha det. Det kan också vara att lärarna i skolan frågar barnen vad de tycker innan de bestämmer saker. Politiker i en kommun ska fråga barn vad de tycker innan de bestämmer om sånt som rör barn.

 • Artikel 19:  Den handlar om att skydda barn mot våld hemma. Länderna ska skydda barn mot föräldrar och andra vuxna som slår barnet, är elaka mot barnet, eller tar hand om barnet dåligt på något annat sätt. Det kan vara att föräldrarna missbrukar alkohol eller narkotika eller att föräldrarna utnyttjar barnet sexuellt.

 • Artikel 34: Barnet har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi. Det betyder att vuxna inte får tvinga barn till sex eller att barnet tvingas att sälja sex.

 • Artikel 39: Barnet som blivit offer för vanvård, utnyttjande, försummelse, tortyr, väpnade konflikter eller annan omänsklig behandling har rätt till rehabilitering och social återanpassning. Barn som blivit utnyttjade ska få hjälp att må bra och hjälp att kunna leva ett vanligt liv. Det kan vara barn som har varit soldater i krig.

 • Artikel 40: Barnet, som är anklagat för brott eller blivit dömt för straffbara handlingar, har rätt till behandling som hjälper barnets känsla för värdighet och för andras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Barnets ska behandlas bra och få en rättvis rättegång.

Källa: barnombudsmannen.se


Länktips:

Förskola och skola har ett särskilt uppdrag att lära barn om alla människors rättigheter och Barnkonventionen. Här på http://lyssna.nu finns material som på ett roligt sätt kan inspirera detta arbete:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/01/idag-blir-barnkonventionen-svensk-lag/

Här på https://www.barnombudsmannen.se och https://minarattigheter.se/  hittar du bra  och lättlästa texter som vänder sig till barn och unga. Här kan du läsa mer om barns rättigheter och vad Barnkonventionen är.    

Aktuellt i Barnahus

Lagbok Sveriges rikes lag

Barnfridsbrott – nytt brott från och med 1 juli

Den 1 juli 2021 trädde ett nytt brott kallat barnfridsbrott i kraft. Brottet är placerat i 4 kap. 3 § brottsbalken (BrB). Syftet med den nya lagen är att …

Läs hela artikeln
Barnahus jämtlands hemsida nominerad i Svenska Publishingpriset 2021

Vår hemsida är nominerad i Svenska publishingpriset!

Nestorville fick 2020 uppdraget att ta fram en hemsida för Barnahus Jämtlands län med  barn och ungdomar som primär målgrupp. En sida som skulle kännas …

Läs hela artikeln
Drottning Silvia

Drottning Silvia invigde Barnahus Jämtland!

Idag invigde Drottning Silvia Barnahus Jämtland – och vi kunde inte vara gladare! Självklart tråkigt att Drottningen inte kunde besöka oss personligen, men nedan kan …

Läs hela artikeln